عرفان من عرفان من ، تا این لحظه: 12 سال و 1 ماه و 17 روز سن داره

من و تو و يه دنيا كلمه

دختر باران

باران ميبارد روز باراني خوابم نميبرد، دلم نميخواهد لذت يك روز شيرين را از دست بدهم، من منتظر قدم هاي توام!!! با امدنت زندگي شيرين تر ميشود، ميدانم !سبز تر ميشود، بهاري تر ميشود، قدمت به روي چشم دختركم ، دختر باران ، بشارت دهنده ي نعمت و پاكي و شادي
3 بهمن 1395
1