عرفان من عرفان من ، تا این لحظه: 12 سال و 1 ماه و 17 روز سن داره

من و تو و يه دنيا كلمه

فرشته ها مي ايند!!!

بوي بهشت در اين خانه ماندني است.  وقتي امدي رنگ زندگي عوض شد،بوي زندگي عوض شد،شور و اميد اوردي و عشق . زيباترين نام دنيا را تو بر من نهادي "مادر" من مادرم، مادر تو! و اين افتخار هميشه بر پيشاني من خواهد ماند. حالا فرشته ي كوچك ديگري در راه است، چقدر دوست داشتني است "شنيدن هر روزه ي اين نام از زبان شما دو تا"   ...
29 شهريور 1395
1