عرفان من عرفان من ، تا این لحظه: 12 سال و 1 ماه و 17 روز سن داره

من و تو و يه دنيا كلمه

مادرانه

         مثال لذت مستی/ میان چشم نشستی/ طریق عقل ببستی/ چه آفتی! چه بلایی! ! ...
5 بهمن 1394
1