عرفان من عرفان من ، تا این لحظه: 12 سال و 1 ماه و 17 روز سن داره

من و تو و يه دنيا كلمه

پنج سالگی

پنج سالگی چه زود و چه شیرین امد! چقدر با دستان کوچکت ماه به ماه شمردی، چهار سال و شش ماه-چهار سال و هفت ماه-----چهار سال و ده ماه -چهار سال و یازده ماه و یک روز،دو روز،سه روز وبالاخره امد....  امروز اولین روز پنج سالگی توست  پنج عدد مقدسی است  وامروز روز مقدسی برای من بابا و توست. روز به روز و ماه به ماه و  سال به سالت به شادی! قد کشیدن تو بین دستان ما حدیث دلدادگی و عاشقی است. وحدیث شیرینی بندگی و سجده بر بزرگی خدایی که ما را مبهوت عظمتش کرده ممنونم خدای بزرگ!!!!!!!
21 مهر 1394
1